I’ch Hatgoffa – Reminder

Cofiwch dydd Iau gall ddisgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo siwmper Nadolig (siwmper ysgol yn unig – gweddill eu gwisg ysgol arferol). Gofynnwn am gyfraniad o £1 (yr un/ teulu) ar gyfer yr elusen ‘Save the Children’.


Remember the pupils can come to school wearing a Christmas jumper on Thursday (Jumper only – remaining clothing to be school uniform). We kindly ask for a donation of £1 (per person/ family) for the charity ‘Save the Children’.