Dydd Gwener, hoffai y cyngor ysgol godi arian ar gyfer Diwrnod Trwyn Coch. Mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol ar ddydd Gwener, 18.03.22 fel y canlynol;

  • Cyfnod Cynradd – Dillad o’u dewis (o wisg ffansi, pajamas neu dillad eu hunain).
  • Cyfnod Uwchradd – Dillad eu hunain

Gofynnwn am gyfraniad o £1 yr un os gwelwch yn dda. 


On Friday, the school council would like to raise money for Red Nose Day. The pupils are welcome to come to school on Friday, 18.03.22 as the following;

  • Cyfnod Cynradd – Clothes of their own choice (from fancy dress, pyjamas, or their own clothes)
  • Cyfnod Uwchradd – Own clothes

We kindly ask for a donation of £1 per pupil.