Trefnwyd diwrnod hyfforddiant mewn swydd ychwanegol ar gyfer ysgolion Powys yn ystod tymor yr haf.

Bydd hwn ar ddydd Llun 27 Mehefin 2022 er mwyn rhoi cyfle i ysgolion baratoi i gyflwyno’r Cwricwlwm newydd i Gymru.

Am ddyddiadau’r tymhorau ysgol ewch i https://cy.powys.gov.uk/article/1879/Dyddiadaur-Tymhorau-Ysgol


An additional non-pupil (INSET) day has been arranged for Powys schools during the summer term.

This will be on Monday 27 June, 2022 to allow schools to prepare for the rollout of the new Curriculum for Wales.

For school term dates visit https://en.powys.gov.uk/article/1166/School-Term-Dates