Dyma nodyn i’ch atgoffa chi am y tri diwrnod hyfforddiant mewn swydd sy’n weddill am y flwyddyn academaidd 2020-21:

  • Dydd Llun 12 Ebrill 2021
  • Dydd Iau 6 Mai 2021
  • Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Dilynwch y ddolen hon i weld manylion dyddiadau y tymhorau ysgol.:

https://cy.powys.gov.uk/article/1879/Dyddiadaur-Tymhorau-Ysgol


Just a quick reminder about the remaining three non-pupil days for the academic year 2020-21:

  • Monday 12th April 2021
  • Thursday 6th May 2021
  • Monday 7th June 2021

Details of term dates can also be found on the website by using the following link:

https://en.powys.gov.uk/article/1166/School-Term-Dates