Ar Ddydd Iau gofynnwn yn garedig i’ch plentyn wisgo siwmper ysgol a throwsus bob dydd i’r ysgol. Rydym yn gobeithio hefyd y gallant ar y diwrnodau hynny dod ag esgidiau glaw / welis’ hefo nhw mewn bag gan y byddwn yn gwneud ychydig o weithgareddau tu allan.

Ar Ddydd Mawrth byddwn yn ail ddechrau ioga felly gall y disgyblion ddod i’r ysgol mewn dillad cyfforddus.

Diolch 


On Thursday we kindly ask if your child can wear their school jumper with ‘everyday trousers’ to school. We hope that they can also bring wellingtons in a plastic bag as the pupils will be doing some activities outside.

On Tuesdays we will also be restarting yoga therefore pupils can wear comfortable clothing.

Diolch