Nodyn i’ch atgoffa: Dylai myfyrwyr ddod â digon o ddŵr / hylifau gyda nhw i bara’r diwrnod ysgol. Mae dŵr (mewn poteli) ar gael i’w brynu o ffreutur yr ysgol amser egwyl ac amser cinio yn unig.


Reminder: Students should bring enough water/liquids with them to last the school day. Water (in bottles) is available to purchase from the school canteen at break and lunchtime only.