Cyfnod Cynradd

Dychwelwch ffurflenni caniatad fideo sioe Nadolig ac archeb cinio Nadolig i’r ysgol erbyn yfory os gwelwch yn dda.Primary Phase

Christmas show video consent forms and Christmas dinner order forms are to be returned to school by tomorrow please.

Diolch