Dydd Gwener nesaf y 1af o Fawrth mae’r Criw Cymraeg (cynradd ac uwchradd) wedi trefnu bod cyfle i ddisgyblion wisgo eitem o goch yn ychwanegol i’w gwisg ysgol i Ddathlu Dydd Gŵyl Dewi. Nodwch nid yw hwn yn ddiwrnod gwisgo dillad eich hunan – Eitemau coch yn unig e.e. siwmper, sanau, bobl gwallt, tei, treinyrs a.y.b. Ni fyddwn yn gofyn am gyfraniad ariannol.


Next Friday the 1st of March the secondary and primary Criw Cymraeg (Welsh Crew) have arranged that pupils may add a red item to their school uniform to celebrate St Davids Day. Please note this is not an own clothes day- Red items only e.g. jumper, socks, hair bobbles, tie ,trainers etc. We will not be asking for a financial donation.