BL13
Dyddiad cau i roi cais UCAS i mewn, i’r rhai sydd am wneud cais – 19eg Rhagfyr.

Diwrnodau ffocws y ‘Prosiect Unigol’ Bagl Cymru – 20fed a 21ain Rhagfyr.

Ffug Arholiadau – 10fed Chwefror- 16eg Chwefror

Trip i’r UD – Dydd Gwener 17eg Chwefror – 26ain Chwefror

Noson rieni – 30ain Mawrth

BL12
Diwrnodau ffocws ‘Menter’ Bagl Cymru – 20fed a’r 21ain o Ragfyr.

Ffug arholiadau – 27ain Chwefror – 3ydd Mawrth

Noson rieni – 23ain Mawrth


YR13
Deadline to submit UCAS applications, for those who wish to apply – 19th December.

Welsh Bacc ‘Individual Project’ focus days -20th & 21st December.

Mock Examinations – 10th February- 16th February

USA Trip – Friday 17th February – 26th February

Parents Evening – 30th March

YR12
Welsh Bacc ‘Enterprise’ focus days – 20th & 21st December.

Mock examinations – 27th February – 3rd March

Parents Evening – 23rd March