Isod mae rhestr o ddyddiadau ar gyfer eich dyddiadur/ Below are some dates for your diary.


17/11/23- Plant mewn Angen/ Children in Need

21/11/23- Bl 5 lawr yn Cae Bodfach. Byddant angen esgidiau glaw a dillad bob dydd.
Yr 5 down in Cae Bodfach. They will need wellies and own clothes.

01/12/23- Ffair Nadolig tref Llanfyllin town Christmas Fair

13 &14/ 12/23- Gwasanaeth Nadolig yr ysgol yn yr Eglwys 6yh (mwy o fanylion i ddilyn)
School Christmas service in the church 6pm (more details to follow)

14/12/23- Cinio Nadolig yr Ysgol/ School Christmas Dinner

15/12/23- Ymweliad cyfnod cynradd a pantomeim yn Wrecsam (mwy o fanylion i ddilyn)
Whole Primary phase pantomime visit to Wrexham (more details to follow)

21/12/ 23- Diwrnod olaf y tymor/ Last day of term.

09/01/24- Tymor y gwanwyn yn cychwyn/ Spring term begins.