22/04/24 Diwrnod y ddaear. Gwahoddir y plant i wisgo un eitem o las neu wyrdd gyda’u gwisg ysgol.
Earth Day. The children are invited to wear one item of blue or green with their school uniform.
25/04/24- Pel rwyd cymysg- mwy o fanylion i ddilyn.
Mixed Netball tournament -more details to follow
26/04/24- Rownd derfynol trawsgwlad- LLanfair ym Muallt- mwy o fanylion i ddilyn
Cross country finals- Builth Wells- more details to follow.
28/04/24- Ymarfer Sioe cynradd yr Urdd bl 4,5 a 6- Llanfair – bws wedi ei drefnu.
Primary Urdd show practice for some pupils in yrs 4,5 and 6- Llanfair- bus provided.
29/04/24- Prosiect clwstwr blwyddyn 5 a 6
Yr 5 and 6 cluster project
02/05/24- Rygbi cymysg- mwy o fanylion i ddilyn
Mixed rugby -more details to follow
02/04/24- Noson Cwis a Chyri CRhA
PTA Curry & Quiz
03/05/24- Beicio blwyddyn 6- dosbarth Mrs Ann Davies
Yr 6 Mrs Ann Davies class cycling proficiency
15/05/24- Twrnament Peldroed blwyddyn 3 a 4
Yr 3 and 4 football tournament
16/05/24- Cyngerdd Cynradd- eitemau Eisteddfod a mwy. 6yh- Theatr Llwyn
Primary Phase Concert with Urdd items and more. 6pm- Theatr Llwyn
24/05/24- Ymarfer Sioe cynradd yr Urdd bl 4,5 a 6- Llanfair
Primary Urdd show practice for some pupils in yrs 4,5 and 6
26/05/24- Sioe Cynradd yr Urdd/ Primary Urdd Show- Meifod
27/05/24- 31/05/24- Hanner Tymor- Eisteddfod yr Urdd/ Hanner Tymor- Urdd Eisteddfod
12/06/24- Beicio Bl 6 dosbarth Miss C Ellis
Yr 6 cycling proficiency Miss C Ellis’ class.