Bydd holl fanylion cystadlu yn mynd adref yfory. Mae llawer o wybodaeth wedi ein cyrraedd ynglŷn â amseroedd a lleoliad, ond oherwydd rheolau GDPR, mae’n rhaid ei ail drefnu ac yna gyrru manylion yn unigol i bob plentyn. Diolch am eich cydweithrediad.


All the details of competition will be sent home tomorrow. We have received a lot of information about times and location, but due to GDPR rules, it has to be re-organised and details sent individually to each child. Thank you for your co-operation.