Neges i’ch hatgoffa i gyrraedd yr ysgol yn barod i adael am 8:30 y.b. Gofynnwn yn garedig i’r disgyblion fynd yn syth i’w dosbarthiadau os gwelwch yn dda.


A message to remind you to arrive at school and ready to leave at 8:30 a.m. tomorrow morning. We kindly ask pupils to go straight to their classes please.