Tymor diwethaf cafodd pob disgybl cyfnod allweddol 2 llyfr gwaith cartref. Gofynnwn i bob plentyn ddychwelyd a’u llyfr erbyn diwedd yr wythnos os gwelwch yn dda.


Last term each pupil i’n Key stage 2 received a homework book. Please can every child to return their book by the end of the week.