Ar ddydd Iau 14eg o Orffennaf bydd Gwasanaeth ‘Pontio’ Bl 6 yn theatr yr ysgol rhwng 10:00-12:00. Gofynnwn i rieni ddod i’r ysgol drwy fynedfa y theatr (clwb brecwast). Bydd y drysau ar agor o 9:45 y.b. Er mwyn i ni baratoi seddi, gofynnwn yn garedig i chi gadarnhau eich presenoldeb drwy’r ffurflen isod os gwelwch yn dda. Edrychwn ymlaen at eich groesawu wrth i ni ddathlu carreg filltir pwysig.


There will be a year 6 ‘Pontio’ Assembly (leavers) on Thursday 14th July in the school’s theatre between 10:00 – 12:00. We kindly ask parents to come through the theatre entrance (breakfast club). The doors will be open from 9:45 a.m. In order for us to prepare seating, we kindly ask you to complete the form below. We look forward to welcoming you and celebrating an important milestone.

Diolch.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUQk5HODNYRlVUTzlVRFdYUzU5NDI3RlM3NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUQk5HODNYRlVUTzlVRFdYUzU5NDI3RlM3NC4u