Gwersi Nofio Cyfnod Cynradd/ Primary Phase Swimming Lessons

Mi fydd gwersi nofio yn cychwyn ar ôl hanner tymor. Mae gwersi nofio am ddim.

Byddant angen dillad nofio (Dim bikini na siorts Bermuda) a thywel.  Does dim angen bandiau braich. Gofynnwn i ddisgyblion ddod i’r ysgol yn eu gwisg ysgol.

Dear Parents,

Swimming lessons will start after half term. Swimming lessons are free.

They need a costume/trunks (no bikins or bermuda shorts) and a towel – arm bands are supplied by the sports centre.  We ask pupils to come to school in their school uniform.

 Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Iau
Thursday
Prynhawn AfternoonDosbarth Ms Rh. Griffiths’ a Mrs S. Martrin.

Ms Rh. Griffiths’ and Mrs S. Martrin’s class.  
Dosbarth Mrs B. Jones a Miss Ff. Davies.  

Mrs B. Jones and Miss Ff. Davies’ class.  
Dosbarth Miss C. Ellis a Mrs A. Davies.  

Miss C. Ellis and Mrs A. Davies’ class.