Gweler ynghlwm nodyn i’ch atgoffa am y wisg a’r offer sydd eu hangen ar gyfer mis Medi ynghyd â dolen ar gyfer cymorth ariannol os oes angen.

Please find attached a reminder about the uniform and equipment needed for September along with a link for financial support if required.

https://gov.wales/financial-support-available-learners-and-their-families