Mae’r ysgol yn awr yn gwerthu gwisg ysgol ail law. Byddem yn ddiolchgar iawn o dderbyn unrhyw eitemau o wisg ysgol a gwisg AG wedi ei golchi, ar gyfer pob oedran. Os gwelwch yn dda dowch a’ch rhoddion i brif dderbynfa’r ysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu gwisg ail law yna cysylltwch â’n prif dderbynfa.

Er gwybodaeth – mae gennym ddau gyflenwr gwisg ysgol newydd – gallwch archebu ar lein  gyda’r ddau ohonynt.

School Shop Direct – schoolshopdirect.co.uk

01743 440449

Shop – 5 Henley Way, Yr Amwythig, SY1 4NP

Constructiv Clothingconstructiv.co.uk

01686 610890

Gwasanaeth Clicio a Chasglu – Uned 50, Ystâd Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd, SY16 4LE.


The School is now selling second hand uniform.  We would very much appreciate all donations of clean and washed uniform and PE Kit for all ages.  Please drop all donations off at our main school reception.  If you are interested in buying second hand uniform, please also contact our main reception.

For information – we have two suppliers of new uniform – orders can be made online with both of them.

School Shop Direct – schoolshopdirect.co.uk

01743 440449

Shop – 5 Henley Way, Shrewsbury, SY1 4NP

Constructiv Clothingconstructiv.co.uk

01686 610890

Click and collect service – Unit 50, Mochdre Industrial Estate, Newtown, SY16 4LE.