‘Diolch yn fawr i fwyafrif helaeth y disgyblion sydd wedi mynychu ysgol yn y wisg gywir yr hanner tymor hwn. Yn anffodus, rydym wedi sylwi ar ddirywiad diweddar yn safon gwisg ysgol lleiafrif. Disgwylir y bydd pob disgybl yn gwisgo’r wisg gywir pan ddychwelwn i’r ysgol yn y Flwyddyn Newydd.Cysylltwch â’r ysgol os oes angen cyngor arnoch ar sut i gael gafael ar gymorth i brynu gwisg ysgol ’

Uniform-Policy-2021-YLL.pdf (llanfyllin.powys.sch.uk)


‘Many thanks to the vast majority of pupils who have attended school in the correct uniform this term. Unfortunately, we have noticed a recent decline in the standard of a minority of pupil’s uniform. There is an expectation that all pupils will be wearing the correct uniform when we return to school in the New Year. Please contact the school if you require advice on how to access support to purchase school uniform’

Uniform-Policy-2021-YLL.pdf (llanfyllin.powys.sch.uk)