Diolch yn fawr i fwyafrif helaeth y disgyblion sydd wedi mynychu ysgol yn y wisg gywir yr hanner tymor hwn. Yn anffodus, rydym wedi sylwi ar ddirywiad diweddar yn safon lleiafrif gwisg ysgol. Cysylltwch â’r ysgol os oes angen cyngor arnoch ar sut i gael gafael ar gymorth i brynu gwisg ysgol

https://llanfyllin.powys.sch.uk/wp-content/uploads/2020/10/Uniform-Policy-2020-YLL.pdf


Many thanks to the vast majority of pupils who have attended school in the correct uniform this half term. Unfortunately, we have noticed a recent decline in the standard of a minority of pupil’s uniform. Please contact the school if you require advice on how to access support to purchase school uniform

https://llanfyllin.powys.sch.uk/wp-content/uploads/2020/10/Uniform-Policy-2020-YLL.pdf