Neges sydyn i adael i chi wybod roedd gennym ni broblem gyda’r gwresogi bore ‘ma oedd yn golygu bod yr ysgol yn ychydig yn arafach nag arfer yn cynhesu. Mae’r mater bellach mewn llaw ond gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw i gyd siwmperi a chotiau ymlaen yfory. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion sydd wedi bod yn ardderchog heddiw ac wedi bwrw ymlaen â phethau heb fawr o ffwdan.


Just a quick message to let you know that we had a problem with the heating this morning which meant the school was a little slower heating up than normal in some areas. The issue is now in hand but please make sure they all have jumpers and coats on tomorrow. A huge thank you to the pupils who have been excellent today and got on with things with minimum fuss.