Fe’n hysbyswyd yn hwyr y bore yma o achos positif covid 19 ym Mlwyddyn 11. Nid yw’r disgybl dan sylw wedi bod yn yr ysgol ers amser cinio dydd Mercher. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda’r Awdurdod Lleol a Thîm Iechyd yr Amgylchedd i gynllunio’r ffordd ymlaen. Bydd pob disgybl yn aros yn yr ysgol nes i ni gael cyfeiriad pellach. Byddaf yn rhannu mwy o wybodaeth pan fydd gen i.

Mr D. Owen


We have been informed late this morning of a positive covid 19 case within Year 11. The pupil concerned has not been in school since Wednesday lunchtime. We are currently working with the Local Authority and the Environmental Health Team to plan the way forward. All pupils will remain in school until we are given further direction. I will share more information when I have it.

Mr D. Owen