YFORY– Bl 4, 5 a 6 sydd wedi bod yn ymarfer.

NEGES I’CH HATGOFFA GYDA YCHYDIG O FANYLION YCHWANEGOL.

* Rhagbrawf am 9 y.b. Os ydynt yn cael llwyfan, byddant ar y llwyfan am 1:30 y.p.

* Oherwydd parcio, hoffwn i’r disgyblion ddod i’r ysgol erbyn 8:30.

*Cwrdd tu allan y brif fynedfa (sliding doors coch).

* Mae gen i fandiau garddwrn ar gyfer y disgyblion er mwyn cael mynediad am ddim a chystadlu.

* Mae’n rhaid i oedolion dalu £7 yr un er mwyn dod i mewn. Bydd stondinau ar gael er mwyn gwneud ychydig o siopa dolig drwy’r dydd a gallwch aros i wylio cystadlaethau llwyfan yn ystod y prynhawn.

* Mae rhieni yn cael gwylio eu plant nhw yn unig yn ystod y rhagbrofion. 

* Gwisgwch wisg ysgol.

* Gallaf ateb unrhyw gwestiwn ychwanegol yn y bore neu ebostiwch vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk 

* Mwynhewch a byddwch yn falch o gynrychioli’r ysgol mewn wyl cenedlaethol.


TOMORROW – Years 4, 5 and 6 that have been rehearsing.

A REMINDER WITH ADDITIONAL INFORMATION

*Prelim is at 9:00 a.m. If your child gets stage, they will be on stage at 1:30 p.m.

* due to the parking, I would like pupils to arrive by 8:30. We can also have a quick run through.

* Meet outside the main entrance (red sliding doors).

*I have wrist bands for children to have free entry and compete.

*Adults must pay £7 each to enter. There will be stalls all day to do some Christmas shopping and you’ll also have access to watch the stage competitions during the afternoon.

* Parents can only watch their own child during prelims.

* Wear school uniform.

*I can answer any additional questions in the morning or email vaughans@llanfyllin.powys.sch.uk 

*Enjoy and be proud that you’re representing the school in a national competition.