Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig help gyda chostau ysgol. Darganfyddwch yr help y gallai eich plentyn gael, yn ogystal â chyllid ychwanegol ar gyfer eu hysgol.
Hawliwch help gyda chostau ysgol | LLYW.CYMRU


The Welsh Government is offering help with school costs – find out about the support your child may be eligible for, as well as additional funding available for their school.
Get help with school costs | GOV.WALES