Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Byddai Awdurdod Addysg Lleol Powys yn gwerthfawrogi eich adborth ynghylch ein cynnig dysgu ar-lein.

Holiadur disgyblion a rhieni  –  AALl Powys

Dysgu o bell Powys: Dysgwyr a Rhieni / Gofalwyr


Dear Parents/Carers,

Powys Local Education Authority would appreciate your feedback regarding our online learning offer.

Pupil and parent questionnaire – Powys LEA

Powys Remote Learning: Learners and Parents / Guardians