P’un a ydych yn teimlo’n drist, yn bryderus neu’n cael pethau ychydig yn anodd ar hyn o bryd, nid ydych ar eich pen eich hun. 

Mae kooth.com yn wefan rheoli emosiynau a all gynnig erthyglau defnyddiol, profiadau personol, cyfnodolyn dyddiol a bwrdd trafod. Gallwch anfon neges neu gael sgwrs fyw gydag aelod o’r tîm cwnsela am unrhyw beth sydd ar eich meddwl neu gallwch gwblhau’r ffurflen hunan gyfeirio i gael mynediad cwnsela wyneb yn wyneb.    

Dolen i’r wefan: kooth website – www.kooth.com 

Dolen at ffurflen hunan gyfeirio – Kooth Face To Face Self-Referral Powys


Whether you are feeling sad, anxious or finding things a bit difficult at the moment, you are not alone.

kooth.com is an emotional management website that can offer you helpful articles, personal experiences, a daily journal and a discussion board.  You can message or live chat with a member of the counselling team about anything that is on your mind or you can complete the self referral form to access face to face counselling.

Link to the kooth website – www.kooth.com

Link to the self referral form – Kooth Face To Face Self-Referral Powys