Helo bawb, 

Roeddwn eisiau anfon neges gyflym i adael i chi gyd wybod yn ystod yr amser anodd yma, os yr ydych yn darganfod eich bod yn cael trafferth, bod gennych bryderon, angen siarad am rywbeth sydd ar eich meddwl, neu angen sgwrs, rwyf yma i chi. 

Os ydych am i mi roi galwad i chi neu os ydych am gael sgwrs drwy e bost, anfonwch e bost i mi ar :- fb@llanfyllin.powys.sch.uk neu ffoniwch yr ysgol ar 01691 648391 ac fe gysylltaf â chi yn syth. 

Peidiwch â llenwi eich pen gyda phryderon, rhannwch nhw.  Byddwch yn synnu faint yn well y byddwch yn teimlo! 🙂 

Mrs Buckley 


Hi everyone,

I wanted to send a quick message to you all to let you know that, during this difficult time, if you are finding that you are struggling, have some worries, want to talk about something that’s on your mind, or just need a chat, I am here for you.

If you want me to give you a call or you want an email chat, please send me an email at fb@llanfyllin.powys.sch.uk or call school on 01691 648391 and I will get straight back to you.

Don’t fill your head with worries, share them.  You will be amazed how much better you feel! 🙂

Mrs Buckley