Annwyl Rieni / Ofalwyr,
Ydych chi wedi archebu eich lluniau ysgol eto? Nodyn i’ch atgoffa’n gwrtais, y dyddiad olaf i archebu lluniau i gael cludiant am ddim i’r ysgol yw Dydd Sul Medi 25ain. Archebwch ar wefan Tempest gyda’ch dolen unigryw neu cysylltwch drwy www.tempest-orders.co.uk

Os ydych angen unrhyw gymorth gydag archebu lluniau, gallwch gysylltu â Tempest ar 01736 751555 (opsiwn 3).
Diolch


Dear Parents,
Have you ordered your school photos yet? A polite reminder that the closing date for free delivery back to school is Sunday 25th September. Order through the Tempest website using your unique link or visit www.tempest-orders.co.uk

If you need any assistance in ordering your photos, feel free to contact Tempest on 01736 751555 (option 3).
Thanks