A all holl ddisgyblion Blwyddyn 11 sicrhau eu bod yn dychwelyd unrhyw lyfrau ysgol y maent wedi benthyg cyn dydd Llun os gwelwch yn dda? Mae hyn yn cynnwys testunau Llenyddiaeth Saesneg.


Please can all year 11 pupils make sure that they return any school books that they have borrowed before Monday? This includes Literature texts for English.