Bydd Mabolgampau yn cychwyn ychydig yn gynt yfory. Byddwn yn cychwyn am 9:30 y.b. Fel yr ydych eisoes yn gwybod, yn y bore bydd gweithgareddau maes (naid hir, gwaywffon ay.y.b.) ac yna gweithgareddau trac (rhedeg ayyb) yn y prynhawn. Os ydych yn dod i wylio am y diwrnod cyfan, gofynnwn i chi barcio ym maes parcio y cynradd (tu ol yr ysgol) ond yna bydd y giatiau ar gau yn ystod y dydd.


Primary Sports Day will be starting a little earlier tomorrow. We will be starting at 9:30 a.m. As you know, field events (long jump, javelin etc) will be in the morning and track events (running etc) in the afternoon. If you’re coming to watch for the whole day, please park in the primary car park (behind the school), however, the gates will be closed during the day.