Fel yr ydych yn ymwybodol mae Mrs Bethan Wynne Jones wedi ymddeol o ddysgu ar ôl 33 o flynyddoedd yma gyda ni yn Llanfyllin. Rydym yn trefnu casgliad iddi hi ac os hoffech gyfrannu anfonwch arian i’r ysgol gyda’ch plentyn neu gallwch roi eich cyfraniad yn y dderbynfa. Diolch yn fawr iawn i bawb.


As you are all aware Mrs Bethan Wynne Jones has retired from teaching after 33 years here with us in Llanfyllin. We are organising a collection for her and if you would like to contribute please send cash in to school with your child or drop it off at reception. Thank you all very much.