Neges i ddisgyblion Blwyddyn 11 a 12 a fydd yn dychwelyd i’r 6ed

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â’r 6ed dosbarth, eich dewis o bynciau neu ddychwelyd ym mis Medi cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach os gwelwch yn dda.

Mrs Kim Evans – Rheolwr Cynnydd  

ke@llanfyllin.powys.sch.uk

neu

Mrs Bethan Macdonald – Hyfforddwraig Dysgu ôl-16

bm@llanfyllin.powys.sch.uk

Byddwn yn hapus i drafod unrhyw ymholiadau sydd gennych.


To Years 11 and 12 returning to 6th Form

If you have any questions with regards to 6th form, your subject choices or returning in September please contact us to discuss this further.

Mrs Kim Evans – Progress Manager 

ke@llanfyllin.powys.sch.uk

or

Mrs Bethan Macdonald – Post-16 Learning Coach 

bm@llanfyllin.powys.sch.uk

Happy to discuss any queries you may have.