Byddem y gwerthfawrogi unrhyw jariau jam sbar, gyda neu heb gaeadau, yn barod ein paratoadau Nadolig
Diolch


We would appreciate any spare jam jars, with or without lids, in readiness for our Christmas preparations.
Thank you