Annwyl rieni a gofalwyr,

Cofiwch y bydd disgwyl i bob myfyriwr wisgo gwisg ysgol lawn o Fedi’r 1af yn unol â’n polisi gwisg sydd ynghlwm.

Uniform Policy.pdf (llanfyllin.powys.sch.uk)

Dyma’r dolenni i’n cyflenwyr gwisg cymeradwy:

Constructiv Clothing

Ysgol Llanfyllin – School Shop Direct


Dear parents and carers,

Please remember that all students will be expected to wear full school uniform from September the 1st as per our uniform policy which is attached.

Uniform Policy.pdf (llanfyllin.powys.sch.uk)

Here are the links to our approved uniform suppliers:

Constructiv Clothing

Ysgol Llanfyllin – School Shop Direct