Mae gwasanaeth coffa i’r Frenhines yn cael ei gynnal heno yn Eglwys Sant Myllin am 7yh.

Mae’r Parch Hermione a Chynghorwyr Tref yn eich gwahodd yn gynnes i wasanaeth coffáu Ei Uchelder Brenhinol y Frenhines Elizabeth II yn Llanfyllin. Edrychwn ymlaen at ddod at ein gilydd i gofio am wraig a ysbrydolodd cenedlaethau gyda’i hymdeimlad eithriadol o ddyletswydd, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd a hiwmor.
Cyng Alison Alexander, Maer.


Commemoration service for the Queen takes place tonight in St Myllin’s Church at 7pm.

Revd Hermione and Town Councillors warmly invite you all to Llanfyllin’s commemoration service for HRH Queen Elizabeth II. We look forward to coming together to remember a lady who inspired generations with her outstanding sense of duty, kindness, humility and humour.
Cllr Alison Alexander, Mayor.