Fel cam cyntaf i ddewis Opsiynau ar gyfer Blwyddyn 10 ac 11, gofynnir i ddisgyblion i gwblhau weithgaredd arolwg dewis rhydd (linc isod), a fydd yn ein galluogi i fesur lefel y diddordeb yn y cyrsiau sydd ar gael ac i lywio strwythur ein blociau amserlen. Cwblhewch erbyn dydd Mercher Ionawr 26ain os gwelwch yn dda.

https://forms.office.com/r/kwNxRpKBt1


As a first step to choosing Options for Year 10 and 11, pupils are asked complete a free choice survey (link below) which will enable us to gauge the level of interest in the courses on offer, and inform the structure of our timetable blocks. Please complete by Wednesday January 26th.

https://forms.office.com/r/kwNxRpKBt1