Ddydd Llun 8fed Chwefror, ni fydd Mrs Rachel Rogers, Miss Lindsey Watson, Mrs Kirsten Roberts a Mrs Mandy Taylor yn cyflwyno cyfnodau Gwersi Byw 5 a 6 ac ni fydd unrhyw waith yn cael ei osod, mae hyn oherwydd Digwyddiad Rhieni ac Opsiynau Bl9. Defnyddiwch yr amser hwn i ddal i fyny â’r gwaith.

Ddydd Iau 11eg Chwefror, ni fydd cyfnodau Gwersi Byw 5 a 6 ac ni fydd unrhyw waith yn cael ei osod, mae hyn oherwydd Digwyddiad Rhieni ac Opsiynau Bl9. Defnyddiwch yr amser hwn i ddal i fyny â’r gwaith. Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r ysgol.


On Monday 8th February, Mrs Rachel Rogers, Miss Lindsey Watson, Mrs Kirsten Roberts and Mrs Mandy Taylor will not be delivering live lessons periods 5 and 6 and no work will be set, this is due to the Y9 Parents and Options Event. Please use this time to catch up with work. 

On Thursday 11th February, there will be no live lessons periods 5 and 6 and no work will be set, this is due to the Y9 Parents and Options Event. Please use this time to catch up with work.  

Any questions please contact the school.