Os yw eich mab/merch wedi gwneud cais i brifysgol eleni, efallai y bydd y gweminarau canlynol yn ddefnyddiol i chi.

Gweminarau AU i Rieni

Mae Prifysgol Portsmouth yn rhedeg Gweminarau.

Beth sydd ar gael yn y sesiynau?

Cyllid Myfyrwyr: Canllaw cyflawn i rieni

·        23 Mawrth 2023 – 6yh

·        27 Mawrth 2023 – 6yh

Sut i gefnogi person ifanc wrth ddewis cwrs a phrifysgol

·        25 Ebrill 2023 – 6yh

Rhagor o wybodaeth am Cychwyn Arni: Sesiynau Byw | Prifysgol Portsmouth


If your son/daughter has applied to university this year, you might find the following webinars useful.

 HE Webinars For Parents

 University of Portsmouth are running Webinars.


What’s coming up in the sessions?


Student Finance: A complete guide for parents

·        23 March 2023 – 6pm

·        27 March 2023 – 6pm

How to support a young person in choosing a course and a university

·        25 April 2023 – 6pm

Find out more information on Getting Started: Live Sessions | University of Portsmouth