Dim ond i gadarnhau, os yw’ch plentyn ym Mlwyddyn 6 yn Ysgol Llanfyllin, nid oes angen i chi lenwi ffurflen dderbyn er mwyn i’ch plentyn barhau ym Mlwyddyn 7.

Diolch.


Just to confirm that if your child is in Year 6 at Ysgol Llanfyllin, you do not need to complete an admissions form in order for your child to continue in Year 7.

Thank you.