Isod mae dolen i fideo Opsiynau Blwyddyn 9 a fydd yn esbonio’r broses dros y mis nesaf. Mae’r disgyblion wedi gwylio’r fideo yn dilyn yr arholiad y prynhawn yma ac wedi cael llyfryn opsiynau. Llongyfarchiadau mawr iddynt oll ar eu hymddygiad a’u hagwedd yn yr arholiadau yr wythnos hon.

Please find below a link to the Year 9 Options video which will explain the process over the coming month. The pupils have watched the video following the exam this afternoon and have been given an options booklet. Congratulations to them all on their conduct and attitude in the exams this week.