Bydd Mrs Sioned Vaughan yn dychwelyd o’i chyfnod mamolaeth dydd Llun 10 Mai. Bydd yn gweithio ochr yn ochr â Mrs Ann Roberts fel arweinydd y Cyfnod Cynradd tan hanner tymor. Ar ôl hanner tymor bydd Mrs Vaughan wedyn yn ailafael yn ei rôl fel arweinydd y Cyfnod Cynradd.


Mrs Sioned Vaughan will be returning from her maternity leave on Monday 10th May. She will be working alongside Mrs Ann Roberts as Primary Phase lead until half term. After half term Mrs Vaughan will then resume her role as lead of the Primary Phase.