Gyda’r tymheredd yn cael ei ragweld yn uchel ddydd Gwener, a allwn ni atgoffa rhieni/gofalwyr i sicrhau bod myfyrwyr yn dod â digon o ddŵr yfed am y diwrnod. Dylai disgyblion yn ein Cyfnod Cynradd gael eli haul cyn iddynt gyrraedd yr ysgol. Gall myfyrwyr uwchradd ddod ag eli haul eu hunain os dymunant.


With the temperatures predicted to be high on Friday can we please remind parents/carers to ensure that students bring plenty of drinking water for the day. Pupils in our Primary Phase should have sun cream applied before they arrive at school. Secondary phase students may bring their own sunscreen if they wish.