Nodyn atgoffa – Gemwaith

Mae polisi’r ysgol ar emwaith yn nodi “Dim gemwaith, ag eithrio un cysgwr bach neu un styd i bob clust”. Ni chaniateir stydiau trwyn. 


Reminder – Jewellery

The school policy on jewellery states “No jewellery, except one small sleeper or stud per ear”. Nose studs are not permitted.