Nodyn atgoffa i bob disgybl a rhieni: Mae dydd Llun 3ydd Mai yn ŵyl banc, a dydd Iau 6 Mai yn ddiwrnod heblaw disgyblion oherwydd bod Etholiadau Llywodraeth Cymru yn digwydd.


A reminder to all pupils and parents: Monday 3rd May is bank holiday, and Thursday 6th May is non pupil day due to the Welsh Government Elections taking place.