Hoffai CRhA Ysgol Llanfyllin eich gwahodd chi a’ch teulu i noson Cyri a Chwis Nos Iau Mai 2il

yn Ysgol Llanfyllin . Drysau ar agor am 6y.h. gyda’r cwis yn cychwyn am 6.30. Tocynnau  Oedolion £7.50 Plant £3.00. Mae tocynnau yn gyfyngedig i 2 Oedolyn a 4 plentyn i bob teulu.  Bydd y tocynnau ar gael ar ParentPay ar sail y cyntaf i’r felin……

Os gwelwch yn dda archebwch eich tocynnau cyn Dydd Mercher Mai 1af. Mwyafrif o 4 Oedolyn ym mhob tîm. Welwn ni chi yno.


The Llanfyllin PTA would love to invite you and your family to the Curry and Quiz night on Thursday 2nd May at Ysgol Llanfyllin. Doors open at 6pm and the quiz starts at 6.30. Tickets are £7.50 for adults and £3 for children. Tickets are limited to 2 adult tickets and 4 child tickets per family. Tickets are available on ParentPay on a first come first served basis. Please get your tickets before Wednesday 1st May. There is a maximum of 4 adults in a team. See you there.