Fe’ch gwahoddir i fynychu digwyddiad gwybodaeth lle byddwch yn derbyn manylion am sut y bydd yr ysgol yn trefnu Graddau Asesedig y Ganolfan ar gyfer Haf 2021.

Dyddiad: Dydd Mercher Mawrth 24ain

Amser: 6pm

Trwy: Microsoft TEAMS

Dilynwch y ddolen isod i ymuno â’r digwyddiad: http://tiny.cc/yl-join-live


You are invited to attend an information event where you will receive details on how the school will be organising the Centre Assessed Grades for Summer 2021.

Date: Wednesday March 24th

Time: 6pm

Via: Microsoft TEAMS

Please follow the link below to join the event: http://tiny.cc/yl-join-live