Annwyl Riant/ Gofalwr, rydan ni’n cael adolygiad o nosweithiau rhieni ar ôl y Nadolig. Rydym yn gwerthfawrogi’ch barn yn fawr felly allech chi gwblhau’r arolwg byr isod erbyn dydd Iau 1af Rhagfyr.

https://forms.office.com/e/6eRFLimgEa


Dear Parent/ Carer, we are having a review of parents’ evenings after Christmas. We very much value your opinions so please could you complete the short survey below by Thursday 1st December.

https://forms.office.com/e/6eRFLimgEa