Mi fydd y nyrs ysgol hefyd yn sgwrsio efo disgyblion Bl 5 am y glasoed yfory.


The school nurse will also be talking to Year 5 pupils about puberty tomorrow.