CYFNOD CYNRADD YN UNIG

PRIMARY PHASE ONLY

Fel rhan o wythnos iechyd meddwl, mae’r disgyblion wedi bod yn cwblhau ‘Proffiliau Un Dudalen’.

Mae proffiliau un dudalen yn adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig i’ch plentyn a’r ffordd orau o’u cefnogi.

Mae proffiliau un dudalen yn caniatáu i weithwyr proffesiynol fod yn wybodus am gryfderau, diddordebau ac anghenion cymorth penodol eich plentyn.

Hoffwn eich mewnbwn chi fel rhieni ar gyfer y proffiliau. Cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.


As part of mental health week, the pupils completed ‘One Page profiles’.

One-page profiles reflect what matters to your child and how best to support them.

One-page profiles allow professionals to be knowledgeable about your child’s particular strengths, interests and support needs.

We would like your input as parents for the profiles. Please complete the form below.


https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUMldRNU45TEpKUldDTEU4NkVUTjkxNElKNi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CNQATG5LIkmHgxNTR4mcDqYKu8FXNY5DmOUjObpoiUtUMldRNU45TEpKUldDTEU4NkVUTjkxNElKNi4u