Cyfnod Cynradd – Primary Phase

Mae pabi coch ar gael yn yr ysgol am gyfraniadau amrywiol rhwng 20c-£2 (yn dibynnu ar yr eitem). Bydd y cyngor ysgol yn dod o amgylch y dosbarthiadau cynradd yfory a dydd Gwener yn eu gwerthu.

Poppies are now available in school for contributions between 20p -£2. (Depending on the item). The school council will be going around the primary phase classes selling them tomorrow and Friday.